Obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

§ 1.

Objaśnienie pojęć

1. Administratorem serwisu http://jednoistnienie.pl jest firma - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - ATLANIS Katarzyna Ostrowska, mieszcząca się przy Al. Partyzantów 28/16, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, zwana dalej Sprzedającym, zarejestrowana pod numerem NIP: 749-104-35-53, Regon: 531270576. Nr tel. +48 602299960. Adres e-mail: ako_ostrowsky@o2.pl.

2. Niniejszy regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem http://jednoistnienie.pl, zwanego Serwisem, oraz warunki sprzedaży produktów i usług.

3. Serwis ma charakter informacyjny. Wyjątkiem jest zakładka Sklep, która umożliwia dokonanie zakupu książek, płyt CD, obrazów i niektórych usług Firmy.

4. Sprzedający jest jednocześnie Administratorem strony w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.

5. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zarejestrowała się w Sklepie Internetowym i dokonuje zakupów. Kupujący jest Klientem w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.

6. Administrator – osoba lub firma zarządzającą stroną.

7. Użytkownik – podmiot korzystający z serwisu do czasu dokonania zakupu.

8. Cennik – ceny widoczne w Sklepie Internetowym dla Użytkownika.

9. Ceny indywidualne – ceny przygotowane dla danego klienta w przypadku zleceń na zamówienie (opis tych usług znajduje się w podstronie OFERTA, nie ma ich podanych w Sklepie).

10. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (Dz.U. z 18.01.1951 r. Nr 4, poz. 28; z 1960 r. Nr 51, poz. 297; z 1989 r. Nr 29, poz. 154; z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160).

11. Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Sprzedający skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Kupującego.

12. Koszyk - element Sklepu internetowego, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia, takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.

13. Strona produktowa - strona w Sklepie internetowym, na której przedstawiane są informacje na temat produktów (Oferta).

14. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego. W przypadku Konsumentów umowa sprzedaży jest umową zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w tym przypadku na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży.

§ 2.

Informacje wstępne dotyczące Sklepu

1. Warunkiem dokonania zakupów na stronie http://jednoistnienie.pl jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu, Polityką Prywatności i zaakceptowanie ich.

2. W kwestii rejestracji w procesie zakupowym Kupujący może wybrać dwie opcje:

* dokonać zakupów bez zakładania konta (wtedy przy każdym kolejnym zamówieniu będzie trzeba ponownie wpisać dane do wysyłki)
* założyć konto i logować sie do niego podczas kolejnych zakupów.

3. Rejestracja w sklepie Jedno Istnienie polega na dobrowolnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie.

4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

5. Połączenie ze stroną internetową www.jednoistnienie.pl i przeglądanie zasobów Serwisu czy Sklepu nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Administratora. Dopiero z chwilą złożenia zamówienia Użytkownik staje się Kupującym i oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności, i akceptując zawarte w nich postanowienia.

§ 3

Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży Serwisu jest:

    * dystrybucja autorskich produktów audio CD. Autorami nagrań audio jest Katarzyna Ostrowska i Piotr Dziankowski (sprzedaż prowadzona jest przez Pocztę Polską)

    * dystrybucja autorskich produktów audio mp3. Autorami nagrań audio są Katarzyna Ostrowska i Piotr Dziankowski. Sprzedaż prowadzona jest poprzez udostępnienie obecnych na Stronie Sklepu plików mp3 

    * sprzedaż książek autorstwa Katarzyny Ostrowskiej i innych (Poczta Polska)

    * sprzedaż obrazów i obrazków wykonywanych ręcznie (Poczta Polska)

    * portret Twojej Duszy (sprzedaż drogą elektroniczną)

    * inne według aktualnej propozycji Sklepu (wykaz znajduje się w zakładce Sklep oraz w podzakładce Oferta).

§ 4

Warunki sprzedaży, składania i realizacji zamówień

1. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie serwisu http://jednoistnienie.pl/sklep prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Warunkiem wysłania zamówienia jest zaznaczenie informacji, że Kupujący zapoznał się z ich treścią.

2. Przed dokonaniem zamówienia istotnym jest zapoznanie się z: Oferą Sklepu, zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (ceny podane są w walucie polskiej PLN) i innymi warunkami kupna-sprzedaży.

3. Należy w pełni przemyśleć dany zakup. Wszelkie pytania dotyczące produktu zadawać Sprzedającemu przed dokonaniem zakupu.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezbędne jest:

    4.1. podanie prawidłowych i kompletnych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, zwłaszcza miejsca dostarczenia towarów i adresu e-mail, zwłaszcza w przypadku usług związanych z przekazywaniem informacji

    4.2. określenie sposobu dostawy - istniejąca aktualnie opcja to "Poczta Polska"

    4.3. zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności.

    4.4. określenie metody płatności (preferowany przez Sprzedającego sposób płatności to przedpłata na konto),

    4.5. zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty przed kliknięciem na pole "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

    4.6. potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Oferta wyświetlana na etapie "Przejdź do realizacji zamówienia" przestaje wiązać Sprzedającego z chwilą zamknięcia przez Klienta strony Sklepu, jeśli nie został przyciśnięty przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Do chwili kliknięcia na przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" Klient może w każdej chwili zmienić dokonany wcześniej wybór produktów lub przerwać proces i zrezygnować z zakupów.

6. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza:

    * 6.1. potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych,

    * 6.2. zaakceptowanie przez Klienta wybranej Oferty skutkujące zawarciem ze Sprzedającym skutecznej prawnie Umowy sprzedaży na opisanych tu warunkach.

7. Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wysłana zostanie do niego wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przez niego podany w formularzu, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży.

8. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia go do realizacji, a po opłaceniu nastąpi wykonanie.

9. W momencie złożenia przez Kupującego zamówienia automatycznie dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży produktu zawartego w ofercie Sklepu. Realizacja zamówień płatnych przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

10. W celu zamówienia USŁUGI niewymienionej w Sklepie, a obecnej w Ofercie należy złożyć zamówienie poprzez kontakt @ lub telefoniczny.

11. W przypadku usług na indywidualne zamówienie przewidywany czas pracy może być podany z góry przez Sprzedającego. Kupujący ma możliwość skrócenia czasu usługi przed rozpoczęciem pracy, informując o tym Sprzedającego, jednak może wiązać się to z mniej szczegółowym opracowaniem.

12. Zamówienia TOWARÓW (takie jak: płyty CD, książki, obrazy, obrazki) realizowane są przez Pocztę Polską S. A., natomiast zamówienia USŁUG i nagrań mp3 – drogą elektroniczną.

13. Płatności za towary i usługi dokonywane są przez wpłatę bezpośrednio na konto Sprzedającego. Numer konta i dane do przelewu Kupujący otrzymuje w ramach informacji zwrotnej po złożeniu zamówienia.

14. Każde zamówienie dokonane w Sklepie weryfikowane jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo. JEDNAK W PRZYPADKU, JEŚLI TOWAR NIE ZOSTAŁ DOSTARCZONY W CIĄGU 7 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I DOKONANIA PŁATNOŚCI, PROSIMY O KONTAKT.

 

§ 5.

Warunki dostarczania towarów i usług

1. Po odnotowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego towar zostaje przesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej S. A. zgodnie z opcjami podanymi z Sklepie, na adres podany w Formularzu zamówienia, a usługa – drogą elektroniczną, a nagranie mp3 - poprzez udostępnienie do pobrania w Panelu Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres dostawy, jeśli taki został wpisany w Formularzu. Inne formy dostawy są możliwe po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia.

2. Zakupione towary będą dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje też możliwość odebrania towaru bezpośrednio u Sprzedającego, czyli bez kosztów dostawy. Nie prowadzi sie wysyłki towarów za granicę.

3. Domyślnym dowodem zakupu towarów dla Kupującego jest paragon, natomiast po zaznaczeniu takiej opcji podczas dokonywania zamówienia – rachunek/faktura (bez VAT). Dowód zakupu będzie dostarczony wraz z przesyłką (wewnątrz opakowania) lub wysłany listem na adres wskazany przez Kupującego. Również w przypadku zamówienia usług i towarów wysyłanych drogą elektroniczną Kupujący może zażyczyć sobie przysłania faktury.

4. Sprzedający nie ma wpływu na dzień i godzinę doręczania zamawianych przesyłek, toteż nie odpowiada za terminowość dostarczenia ich przez przewoźnika.

5. Kupujący powinien odebrać przesyłkę na podany wcześniej przez siebie adres do dnia określonego przez Pocztę Polską S.A. jako termin, po którym nastąpi zwrot przesyłki z powrotem do Sprzedającego.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

7. Czas realizacji zamówienia towaru to 4 dni robocze, licząc od dnia, w którym została zaksięgowana wpłata za zamówienie w banku Sprzedającego lub po otrzymaniu pozytywnego wyniku autoryzacji płatności w godzinach pracy Sprzedającego, tj. od 10.00 do 18.00 w dni robocze.

8. Czas realizacji zamówienia usługi zależny jest od czasu koniecznego na jej wykonanie i może wahać się 1 – 30 dni.

9. Koszt dostawy towarów zgodny jest z cennikiem Poczty Polskiej lub mniejszy. W momencie, gdy Kupujący decyduje się na kupno kilku produktów w ramach jednego zamówienia, opłata za wysyłkę naliczana jest tylko raz, a jej kwota zależy od wagi i gabarytów zamawianego towaru zgodna jest z cennikiem Poczty Polskiej S.A. lub niższa.

10. W przypadku niemożliwości skompletowania całego zamówienia z powodu braku zamawianego towaru w naszym magazynie wysyłka może się nieznacznie opóźnić. W takim przypadku informujemy o tym Kupującego, podając orientacyjny czas realizacji zamówienia. Zawsze staramy się, by zamówiony towar jak najszybciej dotarł do Kupującego.

11. Realizacja zamówienia nagrania mp3 następuje po zaksiegowaniu wpłaty za zamówienie w banku Sprzedajacego lub po otrzymaniu pozytywnego wyniku autoryzacji płatności w godzinach pracy Sprzedającego, tj. 10.00 - 18.00 w dni robocze.

12. Kupujący zobowiązany jest do dokonywania wpłat dokładnych kwot.

13. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania należy przesłać na adres Sprzedającego lub adres e-mail. Przykładowy wzór Formularza reklamacji dostępny jest w zakładce "Reklamacje i Zwroty" w Sklepie Serwisu.

§ 6.

Cena sprzedaży oraz sposoby zapłaty

1. Wszystkie ceny produktów oferowanych w Sklepie internetowym podawane są przez Sprzedającego na stronie Sklepu. Wyrażane są one w polskich złotych (PLN) i nie zawierają podatku VAT.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów i usług, modyfikowania charakteru oferty sprzedażowej, a także wprowadzania oraz odwoływania promocji i rabatów.

3. Cena towaru zamieszczona jest w miejscu zawierającym jego opis w Sklepie Serwisu. Cena usługi jest podana w stawce za godzinę, według zasady: za każde naliczone 15 minut pracy wysokość ceny wynosi ¼ stawki godzinowej.

4. Cena nie podlega negocjacji i jest płatna z góry.

5. Cena towarów może ulegać zmianom, co zostanie opisane w Cenniku na stronie Sklepu.

6. Stali Klienci albo Klient zamawiający dużą ilość towaru mogą mieć możliwość kupowania towarów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.

7. Każdy kupujący płyty CD otrzyma możliwość wyboru i zakupu: 

* po jednym nagraniu Afirmacji mp3 z kategorii "Udany dzień" do każdej każdej zakupionej płyty CD w cenie 0,70 zł lub 0,90 zł, maksymalnie 4 nagrania
* wszystkich nagrań Afirmacji mp3 z pozostałych kategorii ze zniżką 25%.

W przypadku zakupu samych nagrań "Afirmacji mp3" ich cena nie ulegnie zmianie i będzie zgodna z ceną umieszczoną przy pojedynczym produkcie.

8. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy - koszt przesyłki doliczany jest w trakcie realizacji zamówienia, o czym Klient jest poinformowany w procesie zakupowym.

§ 7.

Zwroty, gwarancje i reklamacje

1. W okresie 14 (czternastu) dni od dostarczenia zamówionego towaru Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn, w ramach odstąpienia od umowy według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Aby tego dokonać, należy złożyć pisemne oświadczenie - albo za pomocą formularza zwrotu-reklamacji, albo w formie wiadomości e-mail na adres: ako_ostrowsky@o2.pl. Przykładowy wzór formularza zwrotu/reklamacji dostępny jest w zakładce Sklepu "Zwroty i reklamacje", tutaj.

2. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia otrzymania zamówionego produktu przez Konsumenta.

3. Zgodnie z ustawą, prawu odstąpienia od umowy nie podlegają:  

    3.1. nagrania mp3, produkty audio i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

    3.2. świadczenia, których cena i wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

    3.3. świadczenia o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. indywidualne dekrety afirmacyjne, portret astrologiczny, prognoza przyszłości, osobiste mandale czy malowane dla danej osoby portrety, obrazy, pisemna odpowiedź na dany problem dla konkretnej osoby itp.,

    3.4. świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

    3.5. towary w jakikolwiek sposób używane, uszkodzone, zabrudzone lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.

4. Zwrotowi podlega wyłącznie towar nieuszkodzony (taki jak książki, obrazy lub inne towary nie wykonane na indywidualne zamówienie), zapakowany w oryginalne opakowania. W przypadku ZWROTU płyty CD, DVD i programy komputerowe muszą być zwrócone nierozpakowane (gdy oryginalne opakowanie nie zostało naruszone).

5. Po otrzymaniu towaru Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. Sprzedający zgodnie z ustawą zwraca koszt odesłania towaru Klientowi tylko do wartości najtańszej usługi za przesyłkę. Kupujący poda nr konta, na który Sprzedający zwróci równowartość ceny towaru, jak i koszt przesyłki zwrotnej.

6. Za podstawę ZWROTU uważa się dowód zakupu (paragon lub rachunek/fakturę bez VAT) oraz wypełniony przez Kupującego formularz reklamacji/zwrotu towaru (bez konieczności podania przyczyny zwrotu).

7. Podstawę GWARANCJI stanowi dowód zakupu (paragon lub rachunek/faktura bez VAT), który należy dołączyć do Formularza zwrotu/reklamacji.

8. Kupujący w celu ZAREKLAMOWANIA zakupionego produktu powinien przesłać Formularz zwrotu/reklamacji towaru (dostępny w zakładce "Zwroty i Reklamacje" na stronie Sklepu) wraz reklamowanym towarem na adres Sprzedającego.

9. Reklamację należy złożyć na piśmie (np. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ako_ostrowsky@o2.pl) oraz zamieścić w niej następujące informacje:

    * datę zawarcia umowy

    * wskazać na niezgodność towaru z umową

    * zapłaconą kwotę

    * przyczynę reklamacji

    * inne dane, które są istotne

    * żądanie (np. wymiany towaru, zwrotu pieniędzy).

10. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.

11. W przypadku reklamacji składanej na podstawie GWARANCJI 1 rok od momentu zauważenia wady w produkcie czy niezgodności z opisem to czas na zgłoszenie tej wady przez konsumenta Sprzedajacemu, aby nie utracić przysługujących mu uprawnień reklamacyjnych (np. możliwości wymiany na nowy). Przy czym na konsumencie spoczywa zadanie wykazania, że wada towaru istniała przed jego wysłaniem (np. wadliwa budowa).

12. W przypadku RĘKOJMI odpowiedzialność Sprzedawcy za towar trwa 2 lata od dnia wydania go Kupującemu, przy czym wada ta musi się ujawnić w okresie roku od dnia wydania towaru.

13. W przypadku uznania REKLAMACJI Kupujący ma możliwość żądania: naprawy towaru, jego wymiany lub obniżenia ceny. Może również odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy, ale tylko w przypadku, gdy wada produktu jest rzeczywiście istotna.

14. Po uznaniu reklamacji produkt należy odesłać Pocztą na adres Sprzedającego. Kiedy produkt dotrze do Sprzedającego, to w przypadku REKLAMACJI do Kupującego zostanie przesłany nowy produkt, np. plik/nowa płyta CD według wcześniejszego ustalenia, natomiast w przypadku ZWROTU, na wskazane przez Klienta konto zostaną przesłane wpłacone wcześniej pieniądze wraz z opłatą pocztową, którą poniósł w najniższej kwocie.

15. Kupujący ma również możliwość wymiany towaru na inny (w przypadku płyty CD, książki, niektórych obrazów, produktów dźwiękowych na nośnikach MP3). W przypadku różnicy ceny Kupujący odpowiednio dokona dopłaty różnicy lub otrzyma jej zwrot.

16. W przypadku reklamowania produktu na zasadzie GWARANCJI, jeżeli Kupujący zażąda wymiany lub naprawy produktu, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania, pod warunkiem, że ta wymiana lub naprawa:

    * jest niemożliwa do zrealizowania, np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru, nieposiadania go na stanie,

    * wymagałaby nadmiernych kosztów, np. w przypadku żądania wymiany całego produktu, kiedy uszkodzenie dotyczy tylko jednego elementu o niskiej wartości.

§ 8. 

Polityka Prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:

1. Firma ATLANIS Katarzyna Ostrowska z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy Al. Partyzantów 28/16, która jest Administratorem, przetwarza dane osobowe, które zostały przez Ciebie podane, w celach:

    * sprzedaży produktów i niektórych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

    * wystawienia rachunku/faktury

    * rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes firmy - (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

    * udzielania odpowiedzi na pytania, udzielania informacji (adres email)

    * wysyłki informacji handlowych (marketingowo-promocyjnych) drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Dane przetwarzane będą zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

3. Administrator-Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Przetwarza tylko te dane, które zostały podane przez Klienta podczas pytania o produkty/usługi lub przekazane w celu realizacji zamówień oraz te dane Użytkownika/Klienta, które przekazał on podczas konwersacji. Na ogół jest to: imię, nazwisko, płeć, adres, na który mają być dostarczone towary, adres e-mail.

4. Podstawa przetwarzania danych: 

    * w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

    * ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością, zwłaszcza w przypadku wystawienia faktury czy rachunku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

    * przy umowie sprzedaży w celu złożenia zamówienia, przy umowie o świadczeniu niektórych usług, zwłaszcza na odległość lub działań podejmowanych na Twoje żądanie zmierzające do jej zawarcia  - do czasu realizacji tego zamówienia/wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

    * jeśli podasz dane potrzebne do wymiany informacji (zwykle jest to: imię, nazwisko, adres e-mail) - do czasu zakończenia konwersacji,

    * prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony podczas ewentualnych roszczeń - do czasu ich wyjaśnienia (art. 6 ust 1 lit. f RODO)

    * prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

5. Okres przetwarzania danych:

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

    * przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

    * ustanie konieczność ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony w celu realizacji zamówienia lub świadczenia usługi

    * cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą

    * zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy podstawą ich przetwarzania był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, czyli udzielania informacji o produktach/usługach

    * gdy zakończona zostanie konwersacja, kiedy zamieściłeś swoje dane w komentarzach lub na stronie w formularzu Kontaktu
    - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później.

6. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową kupna-sprzedaży, świadczonymi na jej podstawie usługami czy wysyłką towarów, jak też zasięgnięciem informacji, jest dobrowolne, jakkolwiek wymagane do przyjęcia i realizacji zamówień lub uzyskania informacji, o które pytałeś (jak np. adres e-mail). Po zrealizowaniu zamówienia, zakończeniu konwersacji itp. dane są usuwane, chyba że Klient/Użytkownik strony zażyczy sobie inaczej.

7. Jako Użytkownik możesz otrzymać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym albo inne informacje związane z charakterem Strony i rodzajem usług, wyłącznie jeśli wyrazisz na to zgodę. Również w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji, wtedy dane zostaną natychmiast usunięte.

8. Twoje uprawnienia

Masz prawo:

    * dostępu do Twoich danych 

    * ich sprostowania, zmiany

    * usunięcia

    * ograniczenia przetwarzania

    * wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych - na zasadach określonych w art. 16 - 21 RODO.

Jeśli chcesz dokonać ww. zmian i skorzystać ze swoich praw, napisz na e-mail: ako_ostrowsky@o2.pl

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

9. Odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane. 

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

    * dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

    * hostingodawca

    * osoba świadcząca usługi informatyczne - w celu lepszego funkcjonowania strony i sklepu oraz wykonywania ewentualnych napraw

    * podmiot realizujący dostawę towarów - w obecnym czasie jest to Poczta Polska S. A.

    * firma pośredniczącach w dokonywaniu wpłat za towary online, obecnie DotPay

    * w przypadku przekazywania danych z faktury lub rachunku ewentualne biuro rachunkowe

    * odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia danych.

Poza sytuacjami związanymi z księgowością, realizacją zamówień, prowadzeniem strony i sytuacjami koniecznymi pod względem prawnym właściciel strony oświadcza, że nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Kupującego ani Czytelników tej strony czy osób kontaktujących się drogą mailową.

10. Jeśli zgodziłeś się na przechowanie Twoich danych naszej firmie, poczynimy wszelkie starania, aby były one odpowiednio zabezpieczone  (m.in.: hasło dostępu do komputera, odpowiednia ochrona antywirusowa, wykupienie certyfikatu SSL dla domeny, przechowywanie haseł do baz danych w sejfie itp.).

11. Jeśli nastąpiło zalogowanie, to dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien wylogować się ze strony po zakończeniu użytkowania. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.

12. Pliki Cookies

Na naszej stronie używamy znaczników internetowych, takich jak pliki cookie, które zbierają i przetwarzają dane osobowe użytkowników.
Pliki cookie (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszło w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie realizowane są w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.
Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej strony (Serwisu).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

* dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

* tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistenst cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

* niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

* pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

* wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

* funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki. wyglądu strony internetowej itp.;

* reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies, zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem:
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

13. Kontakt z Administratorem
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, albo zapytać o coś związanego z Polityką Prywatności, napisz na adres e-mail: ako_ostrowsky@o2.pl

§ 9.

Prawa Do Zakupionych Produktów Audio (w formie pliku mp3 i na nośniku CD) oraz plików tekstowych

1. Wszelkie treści oraz produkty udostępniane na łamach Serwisu http://jednoistnienie.pl  podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

2. Nabywca produktu może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.

3. Zabrania się natomiast powielania zawartości płyt CD, plików MP3 oraz treści artykułów na stronie, odsprzedawania ich, kopiowania oraz wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem ich treści w całości lub we fragmentach, również zmieniania ich struktury elektronicznej (np. formatu pliku) lub innego modyfikowania pliku (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie zakupionych materiałów, wykorzystywanie elementów graficznych (dotyczy wersji na nośniku CD), udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z firmą ATLANTIS Katarzyna Ostrowska tylko w formie pisemnej.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży towarów i usług jest zawierana w języku polskim.

2. Umowa sprzedaży towarów i usług jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

3. Firma ATLANIS Katarzyna Ostrowska jako Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane sytuacjami, takimi jak niedozwolona ingerencja Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujących Serwis.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z korzystania z produktów zamieszczonych w Serwisie. Każdy użytkownik Serwisu korzysta z zamieszczonych materiałów na własną odpowiedzialność.

8. Zabronione jest bez zgody Firmy ATLANIS Katarzyna Ostrowska kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

9. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora Serwisu bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

10. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z ich treścią, gdyż jakakolwiek czynność zakupowa w Serwisie dokonana po takim ogłoszeniu jednoznaczna jest z akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

 Z poważaniem

ATLANIS Katarzyna Ostrowska