Obowiązuje od dnia 16 lipca 2015r.

§ 1

Objaśnienie pojęć

 1. Administratorem serwisu http://jednoistnienie.pl/sklep jest firma ATLANIS Katarzyna Ostrowska mieszcząca się przy Al. Partyzantów 28/16, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, zwana dalej Sprzedającym, zarejestrowana pod numerem NIP: 749-104-35-53, Regon: 531270576.
 2. Niniejszy regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem http://jednoistnienie.pl/sklep, zwanego Serwisem, oraz warunki sprzedaży produktów i usług.
 3. Serwis ma charakter informacyjny. Wyjątkiem jest zakładka Sklep tego serwisu, która umożliwia dokonanie zakupu książek, płyt CD, obrazów i niektórych usług Firmy.
 4. Sprzedający – jest Administratorem strony w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.
 5. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie  posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zarejestrowała się w Sklepie Internetowym i dokonuje zakupów. Kupujący jest Klientem w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.
 1. Administrator – osoba lub firma zarządzającą stroną.
 2. Użytkownik – podmiot korzystający z serwisu do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie Internetowym i dokonania zakupu.
 3. Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie Internetowym dla Użytkownika.
 4. Ceny indywidualne – ceny przygotowane dla danego klienta w przypadku zleceń na zamówienie (opis tych usług znajduje się w podstronie OFERTA, nie ma ich podanych w Sklepie).
 5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (Dz.U. z 18.01.1951 r. Nr 4, poz. 28; z 1960 r. Nr 51, poz. 297; z 1989 r. Nr 29, poz. 154; z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160).
 6. Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Sprzedający skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Kupującego.
 7. Koszyk - element Sklepu internetowego, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia, takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.
 8. Strona produktowa - strona w Sklepie internetowym, na której przedstawiane są informacje na temat produktów (Oferta).
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego. W przypadku Konsumentów umowa sprzedaży jest umową zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży.

§ 2. Informacje wstępne

 1. Warunkiem dokonania zakupów na stronie http://jednoistnienie.pl jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepi i zaakceptowanie go.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Klient, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu, wyraża zgodę na użycie ich przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Po zrealizowaniu zamówienia dane są kasowane.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 5. Połączenie ze stroną internetową www.jednoistnienie.pl/sklep i przeglądanie zasobów Serwisu nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedawcy. Dopiero z chwilą złożenia zamówienia Użytkownik staje się Kupującym.

§ 3 Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży Serwisu jest:
  1. Dystrybucja autorskich produktów audio CD. Autorami nagrań audio jest Katarzyna Ostrowska i Piotr Dziankowski
  2. Sprzedaż książek autorstwa Katarzyny Ostrowskiej i innych
  3. Sprzedaż obrazów i obrazków wykonywanych ręcznie
  4. Portret astrologiczny
  5. Inne według aktualnej propozycji Sklepu.

§ 4 Warunki sprzedaży, składania i realizacji zamówień

1. Dokonywanie zakupów w Sklepie serwisu http://jednoistnienie.pl/sklep jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wszelkich podanych na stronach Sklepu informacji związanych z zakupami.

2. Warunkiem skorzystania z Oferty Sklepu jest uprzednie zapoznanie się z zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN), a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Należy w pełni przemyśleć dany zakup. Wszelkie pytania dotyczące produktu zadawać Sprzedającemu przed dokonaniem zakupu.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezbędne jest:

1.1.           Podanie prawidłowych i kompletnych danych

1.2.           Określenie sposobu dostawy - istniejąca aktualnie opcja to "Poczta Polska"

1.3.           Zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu Serwisu.

1.4.           Określenie metody płatności (preferowany przez Sprzedającego sposób płatności to przedpłata na konto),

1.5.           Zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty przed kliknięciem na pole "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

1.6.            Potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 5. Oferta wyświetlana na etapie "Przejdź do realizacji zamówienia" przestaje wiązać Sprzedającego z chwilą zamknięcia przez Klienta strony Sklepu, jeśli nie został przyciśnięty przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Do chwili kliknięcia na przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" Klient może w każdej chwili zmienić dokonany wcześniej wybór produktów lub przerwać proces i zrezygnować z zakupów.

6. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza:

1.1.           potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych,

1.2.           zaakceptowanie przez Klienta wybranej Oferty skutkujące zawarciem ze Sprzedającym skutecznej prawnie Umowy sprzedaży na opisanych tu warunkach.

 1. Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”wysłana zostanie do niego wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przez niego podany w formularzu, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży.
 2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia go do jego realizacji, a po opłaceniu nastąpi wykonanie.
 3. W momencie złożenia przez Kupującego zamówienia automatycznie dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży produktu zawartego w ofercie Sklepu. Realizacja zamówień płatnych przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego. Księgowanie odbywa się w dni robocze w godz. 10 – 18.
 4. W celu zamówienia usługi nie wymienionej w Sklepie, a obecnej w Ofercie należy złożyć zamówienie poprzez kontakt @ lub telefoniczny.
 5. W przypadku usług na indywidualne zamówienie czas pracy jest podany z góry przez Sprzedającego. Kupujący ma możliwość skrócenia czasu usługi przed rozpoczęciem pracy, jednak może wiązać się to z mniej szczegółowym opracowaniem.
 6. Zamówienia towarów (takie jak: płyty CD, książki, obrazy) realizowane są przez Pocztę Polską S. A., natomiast zamówienia usług – drogą elektroniczną.
 7. Płatności za towary i usługi dokonywane są przez wpłatę bezpośrednio na konto Sprzedającego. Numer konta i dane do przelewu Kupujący otrzymuje w ramach informacji zwrotnej po złożeniu zamówienia.
 8. Każde zamówienie dokonane w Sklepie weryfikowane jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

 

§ 5. Warunki dostarczania towarów i usług

 

 1. Po odnotowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego towar zostaje przesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej S. A. zgodnie z opcjami podanymi z Sklepie, na adres podany w formularzu zamówienia, a usługa – drogą elektroniczną. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres dostawy. Inne formy dostawy są możliwe po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia.
 2. Zakupione towary będą dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje możliwość zamówienia towarów i usług spoza RP po wcześniejszym ustaleniu, przed kliknięciem na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Istnieje również możliwość odebrania towaru bezpośrednio u Sprzedającego. Wysyłka za granicę lub inna forma wysyłki niewymieniona na stronie powinny być uzgodnione telefonicznie lub też drogą mailową ze Sprzedającym.
 3. Domyślnym dowodem zakupu dla Kupującego paragon, natomiast po zaznaczeniu takiej opcji podczas dokonywania zamówienia – faktura (bez VAT). Dowód zakupu będzie dostarczony wraz z przesyłką (wewnątrz opakowania) lub wysłany listem na adres wskazany przez Kupującego.
 4. Sprzedający nie ma wpływu na dzień i godzinę doręczania zamawianych przesyłek, toteż nie odpowiada za terminowość dostarczenia ich przez przewoźnika.
 5. Kupujący powinien odebrać przesyłkę na podany wcześniej przez siebie adres do dnia określonego przez Pocztę Polską S.A. jako termin, po którym nastąpi zwrot przesyłki z powrotem do Sprzedającego.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 7. Czas realizacji zamówienia towaru to 4 dni robocze, licząc od dnia, w którym została zaksięgowana wpłata za zamówienie w banku Sprzedającego lub po otrzymaniu pozytywnego wyniku autoryzacji płatności w godzinach pracy Sprzedającego, tj. od 10.00 do 18.00 w dni robocze.
 8. Czas realizacji zamówienia usługi zależny jest od czasu koniecznego na jej wykonanie i może wahać się 1 – 30 dni.
 9. Koszt dostawy zgodny jest z cennikiem Poczty Polskiej. W momencie, gdy Kupujący decyduje się na kupno kilku produktów w ramach jednego zamówienia, opłata za wysyłkę naliczana jest tylko raz, a jej kwota zależy od wagi i gabarytów zamawianego towaru zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.
 10. W przypadku niemożliwości skompletowania całego zamówienia z powodu braku zamawianego towaru w naszym magazynie wysyłka może się nieznacznie opóźnić. W takim przypadku informujemy o tym Kupującego, podając orientacyjny czas realizacji zamówienia. Zawsze staramy się, by zamówiony towar jak najszybciej dotarł do Kupującego.
 11. Kupujący zobowiązany jest do dokonywania wpłat dokładnych kwot.
 12. W przypadku niezgodności towaru z umową pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania należy przesłać na adres Sprzedającego. Przykładowy wzór formularza reklamacji dostępny jest tutaj.

 

§ 6. Cena sprzedaży oraz sposoby zapłaty

1. Wszystkie ceny produktów oferowanych w Sklepie internetowym podawane są przez Sprzedającego na stronie Sklepu. Wyrażane są one w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (nie zawierają podatku VAT).

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów i usług, modyfikowania charakteru oferty sprzedażowej, a także wprowadzania oraz odwoływania promocji i rabatów.

3. Cena towaru zamieszczona jest w miejscu zawierającym jego opis w Sklepie Serwisu. Cena usługi jest podana w stawce za godzinę, według zasady: za każde naliczone 15 minut pracy wysokość ceny wynosi ¼ stawki godzinowej.

4. Cena nie podlega negocjacji i jest płatna z góry.

5. Cena towarów może ulegać zmianom. Stali klienci albo klient zamawiający dużą ilość towaru mogą mieć ponadto możliwość kupowania towarów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.

6. Ceny towarów ne zawierają kosztu dostawy - koszt przesyłki doliczany jest w trakcie realizacji zamówienia, o czym Klient jest poinformowany w procesie zakupowym.

§ 7. Zwroty, gwarancje i reklamacje

 1. W okresie 14 (czternastu) dni od dostarczenia zamówionego towaru Kupujący ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Przykładowy wzór formularza zwrotu/reklamacji dostępny jest tutaj.
 2. Zgodnie z ustawą, prawu odstąpienia od umowy nie podlegają:  

1.1.   produkty audio i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

1.2.   świadczenia, których cena i wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

1.3.   świadczenia o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu (na indywidualne zamówienie) lub ściśle związanych z jego osobą, np. indywidualne dekrety afirmacyjne, portret astrologiczny, prognoza przyszłości, osobiste mandale czy malowane dla danej osoby portrety, obrazy, pisemna odpowiedź na dany problem dla konkretnej osoby itp.,

1.4.   świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. publikacje elektroniczne w postaci plików do pobrania, chyba że plik nie został przez Kupującego pobrany).

1.5.   towary w jakikolwiek sposób używane, uszkodzone, zabrudzone lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.

 3. Zwrotowi podlega wyłącznie towar nieuszkodzony (taki jak książki, obrazy lub inne towary nie wykonane na indywidualne zamówienie), zapakowany w oryginalne opakowania. Płyty CD, DVD i programy komputerowe muszą być zwrócone nierozpakowane (gdy oryginalne opakowanie nie zostało naruszone).

4. Po otrzymaniu towaru Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. Sprzedający zgodnie z ustawą zwraca koszt odesłania towaru Klientowi tylko do wartości najtańszej usługi za przesyłkę. Kupujący poda nr konta, na które Sprzedający zwróci równowartość ceny towaru, jak i koszt przesyłki zwrotnej.

5. Za podstawę ZWROTU uważa się dowód zakupu (paragon lub fakturę bez VAT) oraz wypełniony przez Kupującego formularz reklamacji/zwrotu towaru (bez konieczności podania przyczyny zwrotu).

6. Podstawę GWARANCJI stanowi dowód zakupu (paragon lub faktura bez VAT), który należy dołączyć do formularza zwrotu/reklamacji.

7. Kupujący w celu ZAREKLAMOWANIA zakupionego produktu powinien przesłać formularz zwrotu/reklamacji towaru wraz reklamowanym towarem na adres Sprzedającego.

8. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.

9. W przypadku uznania REKLAMACJI Kupujący ma możliwość żądania: naprawy towaru, jego wymiany lub obniżenia ceny. Może również odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy, ale tylko w przypadku, gdy wada produktu jest rzeczywiście istotna.

10. Po uznaniu reklamacji produkt należy odesłać Pocztą na adres Sprzedającego. Gdy produkt dotrze do Sprzedającego, w przypadku REKLAMACJI do Kupującego zostanie przesłany nowy produkt, np. plik/nowa płyta CD, natomiast w przypadku ZWROTU, na wskazane przez klienta konto zostaną przesłane wpłacone wcześniej pieniądze wraz z opłatą pocztową, którą poniósł w najniższej kwocie.

11. Kupujący ma również możliwość wymiany towaru na inny (w przypadku płyt CD, niektórych obrazów, produktów dźwiękowych na nośnikach MP3). W przypadku różnicy ceny Kupujący odpowiednio dokona dopłaty różnicy lub otrzyma jej zwrot.

12. Jeżeli Kupujący zażąda wymiany lub naprawy produktu, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania, pod warunkiem, że ta wymiana lub naprawa:

* jest niemożliwa do zrealizowania, np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru, nieposiadania go na stanie,

* wymagałaby nadmiernych kosztów, np. w przypadku żądania wymiany całego produktu, kiedy uszkodzenie dotyczy tylko jednego elementu o niskiej wartości.

13. Gwarancja na zakupiony towar upływa po 2 latach.

 

§ 8. Prawa Do Zakupionych Produktów Audio (w formie pliku mp3 i na nośniku CD) oraz plików tekstowych

 

 1. Wszelkie treści oraz produkty udostępniane na łamach Serwisu http://jednoistnienie.pl  podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 2. Nabywca produktu może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Zabrania się natomiast powielania zawartości płyt CD, plików MP3 oraz treści artykułów na stronie, odsprzedawania ich, kopiowania oraz wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem ich treści w całości lub we fragmentach, również zmieniania ich struktury elektronicznej (np. formatu pliku) lub innego modyfikowania pliku (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie zakupionych materiałów, wykorzystywanie elementów graficznych (dotyczy wersji na nośniku CD), udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z firmą ATLANTIS Katarzyna Ostrowska tylko w formie pisemnej.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży towarów i usług jest zawierana w języku polskim.

 1. Umowa sprzedaży towarów i usług jest zawierana zgodnie z prawem polskim.
 2. Firma ATLANIS Katarzyna Ostrowska jako Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane sytuacjami, takimi jak niedozwolona ingerencja Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujących Serwis.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z korzystania z produktów zamieszczonych w Serwisie. Każdy użytkownik Serwisu korzysta z zamieszczonych materiałów na własną odpowiedzialność.
 7. Zabronione jest bez zgody Firmy ATLANIS Katarzyna Ostrowska kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 8. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora Serwisu bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 9. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z ich treścią, gdyż jakakolwiek czynność zakupowa w Serwisie dokonana po takim ogłoszeniu jednoznaczna jest z akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 lipca 2015r.

 

Z poważaniem

ATLANIS Katarzyna Ostrowska