W okresie 14 (czternastu) dni od dostarczenia zamówionego towaru Kupujący ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zgodnie z ustawą prawu odstąpienia od umowy nie podlegają:

  • produkty audio (mp3) i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych (np. płyty CD) po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania
  • towary w jakikolwiek sposób używane, uszkodzone, zabrudzone lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.

W przypadku niezgodności towaru z umową pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania należy przesłać na adres lub e-mail Sprzedającego. Przykładowy wzór formularza dostępny jest poniżej.

Po otrzymaniu towaru Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od Kupującego zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. Sprzedający, zgodnie z ustawą, zwraca koszt odesłania towaru Kupującemu tylko do wartości najtańszej usługi za przesyłkę. Kupujący poda nr konta, na który Sprzedający zwróci równowartość ceny towaru, jak i koszt przesyłki zwrotnej.

Za podstawę ZWROTU uważa się dowód zakupu (paragon lub fakturę), który należy dołączyć do formularza zwrotu/reklamacji towaru. Nie jest konieczne podawanie przyczyny zwrotu produktu.

W celu rozpatrzenia REKLAMACJI również należy dołączyć dowód zakupu, jak też wypełnić formularz zwrotu/reklamacji towaru z podaniem przyczyny.

Sprzedający rozpatrzy REKLAMACJĘ w terminie 14 (czternastu) dni od dnia reklamowanego towaru.

Reklamowany produkt należy odesłać na adres Sprzedającego (znajduje się on w Regulaminie).

W przypadku produktu uszkodzonego Kupujący może wyrazić chęć wymiany go na ten sam produkt sprawny albo na inny o tej samej wartości.

Pozostałe informacje na temat wysyłki i zwrotów znajdują się w Regulaminie serwisu.

W razie potrzeby prosimy pobrać poniższy formularz, wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać, po czym w formie skanu przesłać na adres:

kontakt@jednoistnienie.pl

Pliki do pobrania:

Formularze zwrotu, reklamacji i odstąpienia od umowy